Regulering på skadevoldende vildt

Reguleringsjagter på krager og skader
Via samarbejdet i Jægerrådet, Holbæk kommune er vore medlemmer blevet inviteret til at deltage i de reguleringsjagter, som Tuse Næs jagtforening i en årrække har gennemført på Holbæk Fælled, Rørvangsparken i Holbæk samt i Munkholmskoven.

Reguleringsjagterne på Fælleden foregår som individuelle trækjagter, hvor deltagerne efter aftale fordeler sig rundt langs hegn, remiser og moser for at afvente omkringtrækkende fugle. Her vil det derfor være en fordel at medbringe en jagtstol/-rygsæk samt gerne hund.

På reguleringsjagterne i Rørvangsparken og i Munkholmskoven er der tale om drivjagter, hvor man bliver stillet for eller hjælper med at gå igennem.

For alle jagter gælder, at man bare møder op medbringende lovlig ammunition og jagttegn samt naturligvis gevær og gerne hund. Tuse Næs jagtforening er efter jagterne vært for en øl/vand, så skal du have andet med, må du selv medbringe dette.

Da der er tale om jagter, der gennemføres i områder med en del publikum, er det vigtigt, at vi opfører os stille og roligt, også hvis vi møder nogle jagtmodstandere, der ytrer sig mindre høfligt.

Alle deltagere bliver udstyret med en kopi af den tilladelse, kommunen har givet Tuse Næs jagtforening til at foretage disse reguleringsjagter.
 

Oversigt over dato og sted for reguleringsjagterne finder du på hjemmesiden for Tuse Næs Jagtforening - tjek under menupunket Skadevoldende vildt -  Reguleringskalender - tryk her

Regulering af rågeunger

Hagested-Gislinge Jagtforening regulerer rågerunger for Holbæk Kommune på nogle af kommunens arealer. Hvis der er jægere, der ønsker at deltage i denne regulering, skal de henvende sig til Marianne Granzow på mail info.hgjagtforening@gmail.com

For at kunne deltage i reguleringen af rågeunger, er det en forudsætning at man har en salonriffel samt tilladelse til at bruge denne. Iflg. jagtloven skal jægere som regulerer også være over 18 år og selvfølgelig have gyldigt jagttegn. Jægeren skal også være medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i Holbæk Kommune.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/