Jægerrådet i Holbæk kommune

Jægerrådet – er de samlede jagtforeninger i kommunen, der i et råd skal varetage foreningernes interesser sammen med andre sport- og fritidsforeninger i kommunen. Jægerrådet skal varetage politiske beslutninger i Jægerforbundet, hvilket medfører, at alle poster i forbundets besluttende råd, skal komme fra et lokalt Jægerråd.

Her i Holbæk kommune samarbejdes med Grønt Råd og Jægerrådet er deltagere i kommunens Natur- og miljøforum. Jægerrådet står for at arrangere og fordele regulering af skadevoldende vildt. Formand for Jægerrådet i Holbæk kommune er Johnny Godtfredsen fra Tuse Næs jagtforening.

På DJ's hjemmeside kan du læse mere om Jægerrådene - du skal logge ind på Medlemsnettet for at finde oplysningerne.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/