Jagthornsudvalget - Målsætning

Hagested-Gislinge Jagthornsblæsere hører til blandt Vestsjællands største jagthornsgrupper.
Jagthornsgruppen består i dag af 14 aktive deltagere, hvoraf tre medlemmer blæser på det store horn, kaldet Parforcehorn og de resterende 11 medlemmer blæser på det almindelige Fürst Pless jagthorn.

Vi har vores egen dirigent, Tage, der dels drager omsorg for, at vi blæser de rigtige melodier på den rigtige måde og dels sammensætter de programmer vi fremfører på vores forskellige arrangementer.
Gruppen deltager hvert år i de officielle duelighedsprøver, arrangeret af Danmarks Jægerforbund, kreds 7. Derudover blæser vi ved flere arrangementer, bl.a. jagtgudstjenesten i Stigs Bjergby kirke i januar /februar måned og i Kundby Kirke midt i juni måned og så blæser vi ved forskellige markprøver – typisk to - fire blæsere - afhængig af hvem der nu kan og vil. Endelig deltager vi i stort set alle arrangementer som bliver afholdt af Hagested-Gislinge Jagtforening.

Vi har en meget afslappet omgangstone og en væsentlig del af vort samvær sker i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til både seriøst kritik og useriøs munterhed. Jagthornsgruppen er ikke større end, at vi stadig har brug for ny tilgang af jagthornsblæsere, der kunne tænke sig at være en del af os. Har du lyst til at prøve dig selv og dit jagthorn af, så er du velkommen hos os. Vi træner hver torsdag fra ca. 1. september til 31. marts i klubhuset, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk.

Vil du høre mere om os, så kan du ringe til vores uformelle formand Kristian Lund, som træffes på mobil 29 47 32 27.
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/