Hundeudvalget - Generel info

For samtlige hold/deltagere gælder: Til træning skal der 1. gang forevises gyldig vaccinationsattest samt udvidede hundeforsikring.

Hundetræning – tips og tricks i en maggiterning

Vi arbejder efter principperne: ”Krav – konsekvens – kærlighed”. Krav betyder, at hunden skal vide tydeligt, hvad du forventer af den – uanset om det er i træning eller adfærd i hjemmet. Fx går hunde først ud ad døren, når den får lov, spiser først, når du siger ”værsgo’” osv. Konsekvens betyder, at der skal være en konsekvens, hvis reglerne ikke følges. Ikke en straf, men en korrektion eller eventuelt en ignorering, hvis hunden vil have opmærksomhed. Kærlighed betyder, at hunden skal synes, det er sjovt at være sammen med dig.

Hunden reagerer på stemme, fløjte og adfærd. Du kan lige så godt kombinere de 3 virkemidler fra starten. En 6 ugers hvalp kan sagtens lære at sidde på fløjten. Vi har hundejere, der af principielle grunde ikke vil bruge fløjte og det forstår vi ikke. Fløjten er et godt og effektivt virkemiddel – ikke mindst på afstand. Man kan ikke råbe en hund op på 100 meter!

Du lærer forskellen på belønning og bestikkelse. Det er ikke det samme. Hvis hunden kommer på indkald, kan det være fint at give den en hundekiks som belønning, men den skal ikke lokkes med en hundekiks for at komme – det er bestikkelse. Den skal ikke se belønningen.

Vi giver dig gode hjemmeøvelser – både for hvalpen og den øvede hund. Vi fortæller dig også, hvorfor ”ro på post” er den vigtigste af alle øvelser for en jagthund.

En dummy er belønning og for mange hunde mere interessant end en godbid.

Vi tror ikke på fysisk straf, men korrektion er ok. Man kan ikke kun opdrage en hund med positiv opdragelse, nogle gange er korrektion og et fast ”NEJ!” nødvendigt. Vi viser dig, hvordan det gøres rigtigt. De tider, hvor man opdragede hunde ved at rykke dem i ørene, er slut.

Vi slutter altid af med en succes – både for hundens og for din egen skyld. Man bliver glad i låget af vellykket træning. Det gælder også hunden.

Hunden skal kunne se sin fordel i øvelsen. Det er ikke sjovt hver gang at aflevere dummy’en. Slut træningen af med at lade hunden beholde dummyen eller ha’ en speciel tennisbold til formålet. Det kan også være en god idé at lade hunden hente en ny dummy så snart, du modtager den gamle. Ikke med en knaldapportering, naturligvis, men på en måde, så hunden får forstærket sin lyst til at aflevere i stedet for at fortsætte legen med dummyen på egen hånd.

Prøv noget. Hvis ikke det virker, så prøv noget andet. Ikke alle hunde er ens og lærer ikke nødvendigvis på samme måde. Måske skal du skifte metode, hvis du må konstatere, at det bare ikke virker. Der er altid alternative metoder.

Husk at din hund altid er under kommando – også med en FRI-kommando.

Vi introducerer dig til de væsentlige begreber og principper i hundetræning. Nogle eksempler:

Timing er vigtig. Hvis du er forberedt på, at din hund fejler under en øvelse (måske fordi det er sket 3 gange før), så vær forberedt på at gribe ind et splitsekund før det sker i stedet for at vente med at reagere, når fejlen er begået.

Baglæns kædning: Hvis øvelsen ikke virker, så afbryd kæden. Hvis hunden ikke afleverer, så start ikke en ny kæde med at bede den om at samle op. Stop øvelsen og træn det manglende led i kæden separat. Hvis hunden farer i den forkerte retning på en markering, så lad være med at prøve at rette op det, men kald hunden tilbage med det samme og start forfra.

Apportering er en kompliceret øvelse, der indeholder mange delelementer: Fx skal hunden se dummyen (markeringen), den skal løbe ud, samle op og komme direkte hjem og aflevere til hånd. Der er rigtig mange ting, der kan gå galt i den proces. Vi giver dig konkrete råd til en succesfuld apportering og tager hensyn til, at hunde er meget forskellige.

Timing er alt. Vær forudseende, hvis hunden laver fejl i fx apportering (måske spytter den dummyen ud på vej hjem), så vær forudseende og reagér i samme sekund, du kan se, der er ved at ske noget. Vent ikke på, at der sker noget (igen) og derefter reagere. De fleste hundeførere er for langsomme!

Træn een ting ad gangen. Hvis du træner vandapportering og hunden langt om længe springer i vandet og henter dummyen, så blæs på, at afleveringen måske ikke sidder i skabet. Det kan du træne bagefter.

HVALPEØVELSER

HUSK at rose

Altid at rose hunden, når den afleverer noget til dig – uanset om du ønsker det eller ej. Hvis den samler noget af dit tøj op og stolt afleverer det til dig, så ros den, selv om du ikke er interesseret i, at den samler dit tøj op.

Af og på legen

Grundlæggende skal hunden aflevere et emne til dig, når du forholder dig rolig. Hvis du leger “trækkeleg” med hunden – ikke med en dummy, men med en klud eller en legeting – skal du skiftevis være af og på. Når du er “på” leger hunden med og trækker. Når du er “af”, skal hunden stoppe legen og trækkeriet med det samme. Ros, når den stopper legen.

Afleveringer

Tag en legeting (gerne en klud eller legedyr af en slags, det er bedre end en dummy) og lad hunden tage fat i den og lav “trækkeleg”. Ha’ en godbid i den anden hånd og luk hånden op. Hvis hunden stopper legen for at tage en godbid, lukker du hurtigt hånden. Hvis hunden ikke holder fast i emnet, er der ingen godbid. På et tidspunkt holder du emnet helt stille og åbner hånden med godbid. Hvis hunden forholder sig helt rolig uden at tage ud efter godbidden, får den godbidden. Og ellers fortsætter legen, indtil den lærer ikke at lade sig forstyrre af godbidden.

 

Søgeøvelser

Lav søgeøvelser med godbidder og lad hvalpen sniffe rundt. Brug bare søge-kommandoen allerede nu og hvis det er en jagthund, så lær den det rigtige søgesignal allerede fra starten.

Kontaktøvelse

En god hvalpeøvelse for at skabe eller forstærke kontakten til dig: Hunden skal ignorere en godbid for at få en godbid. Hold hånden frem med en godbid. Åbn hånden. Hvis hunden prøver at tage godbidden, så luk hånden. Fortsæt indtil hunden ikke prøver at tage godbidden, først da får den godbidden. Du må ikke sige “nej” eller andre ting. Hunden skal selv regne logikken ud.

Vi glæder os til at se dig til vores hundetræning. Vi har ikke standardprogrammer, hvor ”one size fits all”. Hunde – lige såvel som deres ejere – er forskellige og lærer på forskellig måde. Vi møder jer i øjenhøjde og tilrettelægger et forløb, hvor vi tager størst muligt hensyn til den enkelte.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/