Flugtskydningsudvalget - Målsætning

Det er flugtskydningsudvalget målsætning at:
Sikre træningsmuligheder for alle jægere og flugtskytter for derigennem at sikre høj træfsikkerhed og nedbringe antallet af anskydninger.
Uddanne nye jægere til at kunne bestå haglskydeprøven.
Sikre mulighed for at foreningen kan stille flugtskydningshold til lokalforeningers skydeaktiviteter og Danmarks Jægerforbunds mesterskaber
Sikre alle besøgende på vores baner oplever et højt serviceniveau i et hyggeligt miljø. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/