Privatlivspolitik

I Hagested-Gislinge Jagtforening, som er en lokalforening i  Danmarks Jægerforbund, passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler og lovgivning. Den fulde tekst af GDPR/Privatlivs politik. Denne privatlivspolitik er gældende for alle besøgende på Jægerforbundets online medier, og den suppleres af Jægerforbundets Medlemsbetingelser, når den besøgende samtidig er medlem.

Lov om behandling af personoplysninger: 

Information om personoplysninger, oplysninger om medlemsforholdet samlet i registrer samt medlems oplysningsforpligtelse overfor Hagested-Gislinge Jagtforening. Det følgende gælder tilsvarende for enkeltstående ekspeditioner eller lignende, også selvom der ikke er etableret et egentligt medlemskab hos Hagested-Gislinge Jagtforening.

Definitioner:

Ved personoplysninger forstås: ”Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)”. Det betyder oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om det forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller andre særlige identifikationer som f.eks. medlemsnummer.

Ved behandling forstås:”Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for.” Begrebet behandling omfatter både registrering, opbevaring og videregivelse af oplysninger og enhver form for håndtering af oplysninger. Derfor hører bl.a. indsamling, registrering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring, blokering og sletning af data også under behandling af data.

Ved register  forstås: ”Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag.” Herunder menes både manuelle og digitale registre såsom kartoteker og andre samlinger af data, der opbevares struktureret for at lette adgangen til de indeholdte personoplysninger.

Ved dataansvarlig forstås: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Den dataansvarlige hos Hagested-Gislinge Jagtforening er Danmarks Jægerforund.

Ved databehandleren forstås: ”Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne."Dataansvarlige hos Hagested-Gislinge Jagtforening er Danmarks Jægerforund.

Indsigt

Som medlem har du efter persondatalovgivningen ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om medlem Danmarks Jægerforbund behandler, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis, du har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan du til en enhver tid få bekræftet hvilke typer af oplysninger, der kan videregives, til hvilke formål videregivelse kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om behandling af personoplysninger er du velkommen til at kontakte danmarks jægerforbund på e-mail: post@jaegerne.dk eller på tlf. 88 88 75 00.

GL_vers_

I Hagested-Gislinge Jagtforening, som er en lokalforening i  Danmarks Jægerforbund, passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler og lovgivning. Denne privatlivspolitik er gældende for alle besøgende på Jægerforbundets online medier, og den suppleres af Jægerforbundets Medlemsbetingelser, når den besøgende samtidig er medlem.

Danmarks Jægerforbund er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler.Du kan læse den fulde tekst af GDPR/Privatlivs politik her.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/