Medlemmer af bestyrelsen 

Søs-Vibeke Granzow
Formand
Telefon: 31223538
E-mail: vibeke.granzow40@gmail.com
eller foreningsmailen:
info.hgjagtforening@gmail.com  

  
Peter E. Olsen
Næstformand
Telefon: 40 55 64 69
E-mail: peter@peo-tech.dk    

 
Dorte Balle-Larsen
Kasserer
Telefon: 20 73 58 78
E-mail: ballelarsen2@gmail.com     
      
Charlotte Scheuer
Bestyrelsesmedlem
Sekretær/Web-master
Telefon: 24 23 86 78
E-mail: c.scheuer.borup@gmail.com 
      
Marianne Granzow
Bestyrelsesmedlem
Telefon: 22 17 18 59
E-mail: margr@holb.dk     

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/