Jagttegnsundervisning 2018 /2019

Hagested-Gislinge Jagtforening tilbyder igen jagttegnsundervisning.

Målsætningen for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der kræves for at kunne bestå en jagtprøve. Endvidere gives teoretiske og praktiske lektioner vedrørende våbenkursus, som kræves for at kunne gå op til en jagtprøve.

Det er en forudsætning for at kunne gå til jagtprøve, at du har deltaget i undervisningen fra start og har deltaget i samtlige undervisningslektioner.

Nærmere information om hvor, hvornår og hvordan mm. kan du finde her (ret til ændringer forbeholdes). Bemærk at første undervisningsgang er tirsdag d. 18. december 2018, kl. 19:00 - 21:00 i vores klubhus.