Flugtskydningsinstruktører

Aktive flugtskydningsinstruktører med vagt på banerne:

 • Heidi Rømer Hansen (orlov)
 • Lars B. Thomsen
 • Lone Uldahl
 • Peter E. Olsen
 • Simon Panduro

Reserver:

 • Flemming Thorup
 • Leif Hansen
 • Svend Bille
 • Søs Granzow

 

Følgende er uddannet instruktør, men pt. ikke aktive i udvalget:

 • Anders Christensen
 • Kaj Henriksen
 • Kaj Rasmussen
 • Lene Skovgaard
 • Niels Reutzer